Uroczystości 100-lecia Mariówki 125-lecie Zgromadzeniakronika

30.08.2003 Jubileuszowa uroczystość w Mariówce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpoczęła się najwyższym aktem uwielbienia Boga, jakim jest Eucharystia. Przewodniczył ksiądz arcybiskup Józef Kowalczyk Nuncjusz Apostolski, a koncelebrowało 9 biskupów i 37 kapłanów.

Obecne były przedstawicielki żeńskich instytutów życia konsekrowanego, a wśród nich członkinie Rodziny Honorackiej,  przedstawiciele władz samorządowych, darczyńcy i przyjaciele Zgromadzenia z Radomia i z Przysuchy. W nasze dziękczynienie włączyli się też przedstawiciele parafii Smogorzów, rodziny sióstr, mieszkańcy i pracownicy Mariówki oraz zarządy prowincji Zgromadzenia i przedstawicielki delegatur.

Wprowadzenia do celebracji eucharystycznej dokonał ordynariusz diecezji radomskiej biskup Z. Zimowski – gospodarz uroczystości. W swym wystąpieniu nawiązał do fragmentu encykliki Jana Pawła II Ecclesia de Eucharystia i wskazał na wychowawczą moc Eucharystii, która potwierdziła się przez ostatnie stulecie szczególnie na tym miejscu, jakim jest Mariówka. Zaprosił zebranych do duchowej łączności z wszystkimi domami sióstr służek na różnych kontynentach. Zachęcił również do objęcia modlitwą wszystkich sióstr, zarówno tych, które odeszły do wieczności, jak i tych, które kroczą drogą charyzmatycznego powołania.

 


Natomiast Nuncjusz Apostolski w homilii przypomniał  okoliczności powstania Zgromadzenia i wskazał na  potrzebę refleksji nad owymi „wielkimi rzeczami”, które zazwyczaj dzieją się bez rozgłosu, bez środków masowego przekazu. Zatrzymał się nad wymowną zbieżnością Jubileuszu Zgromadzenia z trwającym Rokiem Różańca św. Tak jak  papież Jan Paweł II zachęca wszystkie stany w Kościele do odmawiania Różańca  pisząc między innymi: „Liczę na was, osoby konsekrowane, powołane ze szczególnego tytułu do kontemplowania oblicza Chrystusa w szkole Maryi” (RVM, nr 43), tak można powiedzieć tutaj, że Ojciec Święty liczy na was, Siostry Służki, bo to jest cząstka waszego charyzmatu od pierwszego dnia powstania Zgromadzenia”.. Ksiądz Arcybiskup powiedział też: „Wiadomo, że czasy się zmieniają. Dziś polska wieś znajduje się w diametralnie innej sytuacji, niż na przełomie XIX i XX wieku. Dostosowanie charyzmatu apostolskiego do współczesnych czasów i aktualnej rzeczywistości należy do was Drogie Siostry. To, z czego wyrosłyście i w czym tkwiły pokolenia nie może być zapomniane. Winno być ciągle aktualne nachylanie się nad maluczkimi i ubogimi, nad przygarnianiem „wszelkiej nędzy”. Ksiądz Arcybiskup podziękował siostrom za wszystko, co uczyniły i aktualnie czynią dla Kościoła w wielu krajach i na różnych kontynentach. Życzył też, by wierność przesłaniom bł. Honorata pozostała wyznacznikiem tożsamości Zgromadzenia i jego wkładu w chrystianizację świata.

 


Doniosłym aktem jubileuszowej uroczystości było zawierzenie Bogu i Fundatorce z Gietrzwałdu całego Zgromadzenia przez Przełożoną Generalną, M. Danutę Wróbel.

W darach ofiarnych został  przyniesiony do ołtarza kosz z 20 różami symbolizującymi tajemnice różańca św., z którym wiążą się początki naszej rodziny zakonnej.
Oprawę muzyczną i wokalną jubileuszowej uroczystości zapewnił chór pod dyrekcją s. Marioli Konopka.          Goście mieli możliwość, po zakończonej Eucharystii, obejrzeć jubileuszową wystawę przygotowaną przez s. Marię Wyrębiak przy wydatnej pomocy s. Aliny Słoneckiej, s. Janiny Cyburt i Anny Dąbrowskiej. Ekspozycja zawiera kilka działów: początki Zgromadzenia, przełożone generalne, Mariówka dawniej i dziś, pierwsze szkoły w Mariówce, nowa szkoła w Mariówce, misje w Afryce i Zgromadzenie dzisiaj.  Jej walor artystyczny, a przede wszystkim duchowy stanowi godne odzwierciedlenie 125 lat Zgromadzenia i 100 lat Mariówki.


Kolejna część uroczystości miała miejsce w auli znajdującej się w gmachu nowych szkół mariowskich. Zaproszeni goście zapoznali się bliżej z dziejami Zgromadzenia i historią Mariówki uczestnicząc w programie artystycznym, na który złożył się referat wygłoszony przez s. dr Marię Wójcik  i obrazek sceniczny pt. „Wyrosło i stało się wielkim drzewem”,  przygotowany przez młodzież z nowicjatu i junioratu pod kierunkiem mistrzyń: Małgorzaty Maksymiuk i Mirosławy Grunt. Tę część uroczystości uświetnił również śpiew chóru.Matka Generalna, w imieniu Zgromadzenia i własnym, podziękowała wszystkim, którzy w tak ważnym dniu zaszczycili Mariówkę swoją obecnością. Swe wystąpienie zakończyła słowami: „Dzisiejsza podniosła uroczystość umacnia w nas ufność, iż Ten, który nas wybrał i powołał, który sam nas prowadzi od 125 lat, nadal będzie się troszczył i błogosławił dzieła, które zgodnie z Jego wolą pragniemy realizować jako Zgromadzenie. Za m. Eulalią Markowicz (...) chcemy powtarzać: Zawsze w górę, zawsze dążność działania, Bóg dopomoże.
Jubileusz skłania do wielkiej wdzięczności wobec Boga i ludzi, a także do głębokiej zadumy. Przeżywamy czas przywoływania tradycji i historii, czas odnawiania pamięci. Nie chodzi przy tym tylko o sentymentalne wspomnienia. Żywa pamięć jest zawsze podstawą ciągłości i wierności oraz źródłem nowych inspiracji. 125 lat istnienia Zgromadzenia rozumiemy więc jako dar i zadanie, jako wspaniały znak Bożej Miłości i Opatrzności, jako obowiązek troski o rozwój powierzonego nam dziedzictwa.

 


2.08.2003 śluby wieczyste

 

W święto Matki Bożej Anielskiej 6 sióstr z różnych prowincji złożyło wieczyste śluby zakonne. Z racji jubileuszu uroczystości przewodniczył Jego Eminencja Ksiądz Kardynał Józef Glemp Prymas Polski. Również w tym dniu siostra pochodząca z Litwy, po zakończeniu formacji podstawowej, składała profesję wieczystą w Poniewieżu w Prowincji Litewskiej.Szczęśliwe siostry ślubantki swoje podziękowanie skierowały do całego obecnego prezbiterium na czele z Księdzem Prymasem i Księdzem Biskupem Stefanem Siczkiem, do przełożonych, mistrzyń i sióstr, które były na drodze ich formacji.. Ze słowami wdzięczności zwróciły się także do najbliższej rodziny i przyjaciół, szczególnie przeżywających wraz z nimi tę uroczystość w Mariówce.


 


11-16.07.2003
jubileuszowa sesja Zgromadzenia na temat formacji

 

 

 

Na rozpoczęcie sesji siostry delegatki wraz ze wspólnotą sióstr z Mariówki uczestniczyły w Eucharystii sprawowanej pod przewodnictwem Księdza Biskupa Andrzeja Dzięgi - biskupa sandomierskiego i zarazem przewodniczącego Komisji Konferencji Episkopatu Polski ds. Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.Czterodniowe obrady były poświęcone problematyce formacji podstawowej na poszczególnych etapach i formacji permanentnej. Nowa rzeczywistość, w jakiej żyjemy, stawia nowe wymagania. Aby im sprostać, trzeba podejmować refleksję nad kierunkiem drogi, w którym ma zmierzać praca formujących i formowanych.Pragnieniem wszystkich uczestniczek sesji było zawierzenie całego dzieła formacji i dalszych losów Zgromadzenia ojcu założycielowi. W tym celu pielgrzymowałyśmy do Jego relikwi w Nowym Mieście n.Pilicą.Podczas Eucharystii powierzałyśmy wstawiennictwu bł. O. Honorata Koźmińskiego wszystkie sprawy naszej rodziny zakonnej.

28.05.2003 spotkanie jubileuszowe sióstr seniorek w Mariówce

 

Do odwiedzenia Domu Generalnego z okazji 100-lecia zostały zaproszone siostry, które od dawna nie miały okazji być w tym miejscu. Dla nich został ułożony program w ten sposób, aby mogły spotkać się w siostrzanym gronie, niekiedy po bardzo wielu latach, oraz by mogły zobaczyć Mariówkę, czyli obejrzeć dom, zwiedzić szkołę, przejść alejkami ogrodu i odwiedzić groby sióstr zmarłych. Czasem szczególnej wdzięczności za lata życia w Zgromadzeniu i za jubileusz była Eucharystia sprawowana przez Księdza Kapelana Kazimierza Spólnego.


 

 

125-lecie Zgromadzeniakronika czytelnia

Dom Generalny: Mariówka 3, 26-400 PRZYSUCHA tel. (0 48) 675 17 28 sluzki@op.pl