fotogaleriaaktualnościrozmowa miesiąca księga gości słowo dniakontakt

Z Delegatury Łotewskiej...Delegatura Łotewska
VIII-IX 2009


 


Pokój i dobro! - pozdrawiamy serdecznie z Delegatury Łotewskiej! Na przełomie lata i jesieni u nas wiele się dzieje - pielgrzymki sióstr do Aglony i piękna uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej w tym Sanktuarium narodowym, dwukrotne wizyty Nuncjusza Apostolskiego w naszym domu, rekolekcje dla dziewcząt, jak również różne inne wydarzenia, jakie niesie ze sobą każdy kolejny dzień. Pragniemy podzielić się z Siostrami z całego Zgromadzenia krótkim zarysem z tych - bogatych w łaski Pana - dla nas dni.W dniu 2 sierpnia razem z naszą siostrą stowarzyszoną Magdaleną świętowałyśmy Jej 101-szą rocznicę, która zbiegła się z innym, bardzo ważnym dla nas wydarzeniem - Wieczystą Profesją siostry Baiby w Mariówce.

Potem Siostra Marika wzięła udział w pielgrzymce organizowanej przez Ojców Kapucynów, natomiast siostra Ewa - w pielgrzymce, która wyruszyła z katedry. Podczas pielgrzymki siostry miały okazję opowiedzieć młodzieży o drodze rozeznawania powołania, co później budziło wiele pytań ze strony młodych osób.

Podczas Uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej w Aglonie miałyśmy dyżury w namiocie prezentacyjnym naszego Zgromadzenia - opowiadałyśmy o naszym apostolacie, duchowości, wspólnocie. Zachęcałyśmy do udziały w rekolekcjach dla dziewcząt na temat rozeznawania powołania, jak również zapraszałyśmy do podjęcia modlitwy Różańcowej w ramach wspólnoty "Sercem Ogarnąć Serce". Modlitwę rozpoczęło około dziesięciu osób, obecnie do nas docierają ciągle to nowe zgłoszenia. Nasz namiot odwiedziło wiele księży. Miałyśmy także wspaniałą okazję poznania Nuncjusza Stolicy Apostolskiej w krajach Bałtyckich - abp Luigi Bonazzi, który odwiedził nasz namiot i przyjął zaproszenie do wizyty w naszym domu w Rydze. W nocy z 13-14 oraz 14-15 sierpnia siostry czuwały również przy cudownym obrazie Matki Bożej, zapisując intencje Mszy Świętej. Była to okazja wysłuchania wiele życiowych problemów, z jakimi ludzie przychodzą do Matki Najświętszej. Siostra Marika razem z młodzieżą uczestniczyła w czuwaniu, grając na gitarze.

Po powrocie z Aglony - miałyśmy radosny dzień przygotowania się do wizyty Nuncjusza. Na początku Ksiądz Arcybiskup przywitał się z nami w kaplicy. Rozmowa przebiegała w języku angielskim, gdyż ojczysty język Ekscelencji - włoski - był nam obcy. Siostra Ginta tłumaczyła krótką prezentację Nuncjusza, w której on opowiedział o kluczowym spotkaniu z Papieżem Janem Pawłem II podczas Jego wizyty w Afryce. Sposobem opowiadania tej historii z własnego życia, jak również autentyczną i głęboką postawą wiary Nuncjusz uzyskał naszą całkowitą sympatię i podziw. Potem Ksiądz Biskup pobłogosławił nas relikwiami Ojca Honorata, które właśnie w tym dniu były wystawione do publicznej czci (był to 16 dzień miesiąca sierpnia). Znaczący jest także fakt, że Arcybiskup, który podczas rozmowy przy kolacji wyznał, że określa swoją misję życiową jako "bycie rewolucjonistą" (10 lat pełnił posługę Nuncjusza w Haiti i w Kubie) powierzył swoje posługiwanie w krajach Bałtyckich, między innymi, wstawiennictwu Ojca Honorata. Po kolacji - Nuncjusz pożegnał się z każdą siostrą osobiście, oraz odwiedził także "naszą najmłodszą" i "najpiękniejszą" siostrę - Magdalenę, prosząc o Jej modlitwę.

To spotkanie z Posłańcem Stolicy Apostolskiej zaowocowało piękną więzią duchową - abp Luigi Bonazzi wyraził pragnienie już wkrótce nas odwiedzić po raz drugi. Zbiegło się to w planach Bożych z pierwszym weekendem września (4-6 IX), kiedy to w naszym domu odbyły się rekolekcje dla dziewcząt na temat rozeznawania powołania. Rekolekcje rozeznania odbywają się u nas już piąty rok. Tym razem uczestniczyło w nich 32 dziewczyn. Uczyłyśmy się wsłuchiwać się w delikatne natchnienia Ducha Świętego, przez trzy dni czytając 3 rozdział Ewangelii św. Jana. Jak Nikodem spędzałyśmy noc w rozmowie z Jezusem, który był obecny w Najświętszym Sakramencie. Nuncjusz abp Luigi Bonazzi celebrował Eucharystię wieczorem drugiego dnia rekolekcji oraz dzielił się z nami świadectwem swego powołania. Wyjaśniając Ewangelię dnia, kontynuował on tematykę rekolekcyjną o działaniu Ducha Świętego, który - jak cudowne słowo "Effata!", wypowiedziane przez Jezusa do głuchoniemego - otwiera nasze usta i serca do więzi z innymi. Podczas Eucharystii wspólnie dziękowaliśmy także za dar złożenia Wieczystej Profesji naszej s. Baiby, co z pewnością było świadectwem dla wielu dziewcząt, przeżywających w sercu wątpliwości dotyczące powołania.

Rozpoczął się nowy rok szkolny, co szczególnie odczuwają nasze siostry pracujące w szkole. W przeddzień urodzin Matki Bożej, dnia 7 września, nas odwiedziło grupka dzieci niewidomych i słabo widzących. Spędziliśmy piękne popołudnie śpiewając pieśni i ucząc się grać na różnych, "domowym" sposobem robionych, instrumentach (np. ziarna kawy w butelce po lekach tworzy fantastyczną grzechotkę!). Dzieci u nas czuły się bardzo dobrze - u Krystiany zrodziło się nawet pytanie: "Czy niewidoma dziewczynka może zostać siostrą?".

Siostry wkładały także dużo wysiłku w przygotowaniu różnych przetworów na zimę, gdyż gałęzie jabłoni w tym roku łamią się pod ciężarem owoców. Wydaje się, że te zasoby bardzo nam się przydadzą, gdyż codziennie do naszej furty przychodzą 2-3 osoby, by otrzymać coś do jedzenia. Smutne, że często pukają nawet dzieci. Ta sytuacja inspirowała nas do podjęcia nowej formy apostolatu - prawie co tydzień u nas gromadzi się mała, ale bardzo entuzjastyczna grupka dzieci, aby z nami wspólnie bawić się, śpiewać, rysować… i dowiedzieć się coś więcej o Panu Bogu. Ostatnio dzieci w grupach wymyślały swoje królestwa, nadając im nazwy, rysując herby i tworząc najlepsze prawa, które obowiązywałyby obywateli państw. To służyło by rozpocząć rozmowę o Królestwie Bożym i o Jego prawach. Później, jedząc z dziećmi kolację, pojawiło się pytanie, jak się nazywa dom, w którym mieszkamy. Czy to kościół? Klasztor? Najlepsza była wersja Artura: "Tu jest zamek. A wy jesteście księżniczki!!!". Tam gdzie Król, tam i księżniczki… Podobnie myślał również św. Franciszek, gdy pisał regułę dla sióstr: "Ponieważ z natchnienia Bożego zostałyście córkami i służebnicami najwyższego i największego Króla, Ojca niebieskiego, i stałyście się oblubienicami Ducha Świętego, wybierając życie doskonałe według Ewangelii świętej, pragnę i przyrzekam osobiście - i w imieniu moich braci - otoczyć was, tak jak ich, serdeczną troską i szczególnym staraniem" (Reguła św. Klary, rozdz.VI,3-4).
s. Inese Ewa

fotogaleriaaktualnościrozmowa miesiącaksięga gościsłowo dnia


Dom Generalny: Mariówka 3, 26-400 PRZYSUCHA tel. (0 48) 675 17 28, sluzki@op.pl