Chcesz pomóc? | Kontakt | Sekretariat misyjny
Placówki i dzieła
Historia

Aktualności

Świadectwa i listy Adopcja Serca Album misyjny Patronat Misyjny  

 

 

 


 Nasze zaangażowanie apostolskie w Rwandzie i w RDK koncentruje się w dużym stopniu na pracy w dziedzine medycznej, socjalnej i edukacyjnej. Prowadzimy dwa Ośrodki Zdrowia: w Karama i w Karhala, w których są zaangażowane jako pielęgniarki: 2 siostry Rwandyjki i 5 sióstr Polek. W tych Ośrodkach Zdrowia prowadzimy następujące serwisy:
- konsultacja medyczna,
- apteka,
- gabinet zabiegowy,
- laboratorium,
- szpital.
- porodówka,
- badania przedporodowe,
- Szczepienia ochronne na miejscu i w terenie
- izolatki z opieką zdrowotną dla chorych na gruźlicę i AIDS,
- serwis dla niepełnosprawnych,
- nauka naturalnych metod; planowania rodziny-regulacji poczęć, i odpowiedzialnego rodzicielstwa.

W placówkach /Karama, Karhala/ prowadzimy również Ośrodki Dożywiania. Ich podstawową misją nie jest "dożywianie" dzieci chorych na choroby głodowe, ale przede wszystkim prowadzenie pogadanek prewencyjnych dla rodziców, w zakresie prawidłowego żywienia, higieny zapobiegania chorobom oraz nowoczesnej hodowli i uprawy rolnej. Liczba dzieci niedożywionych rośnie ze względu na biedę, wzrastające ceny żywności, AIDS oraz zamieszki wojenne (zwłaszcza w Karhala). Aby wyjść naprzeciw rosnącym potrzebom w tej dziedzinie, w Karama wybudowałyśmy (z pomocą Dobroczyńców z Polski; z organizacji "Watoto") szpitalik na 8 łóżek by móc zastosować intensywną terapię dla dzieci chorych na chorobę głodową. W Karhala taki szpitalik istnieje już od kilku lat /intensywna terapia skraca czas zdrowienia dziecka i daje mu większe szanse na całkowite wyleczenie bez pustoszących młody organizm objawów ubocznych/.

We wszystkich czterech wspólnotach misyjnych: Karama, Butare, Cyangugu i Karhala, jesteśmy zaangażowane w pomoc okolo 700 sierotom i półsierotom w ramach akcji Adopcja Serca (Maitri, Watoto, Pallotyńska Adopcja Serca). Dzieci te mieszkają w zastępczych rodzinach rwandyjskich i są wspomagane finansowo przez rodziny z Polski i z Czech. Ta pomoc jest wykorzystywana w pierwszym rzędzie na pokrycie kosztów nauki w szkole podstawowej (a dla dzieci bardziej uzdolnionych również w szkole średniej bądź zawodowej), oraz kosztów leczenia, zakupu żywności i ubrań.

Wszystkie cztery wyżej wymienione wspólnoty misyjne są również zaangażowane w szeroko pojętą pomoc dla biednych. Pomagamy ludziom biednym przez:
- budowę lub reperację domu,
- opłatę kosztów leczenia,
- opłatę kosztów nauki (zwłaszcza w szkole średniej bądź zawodowej dla uczniów bardziej zdolnych),
- dystrybucję żywności i odzieży,
- pomoc więźniom i ich rodzinom,
- formację duchową w kółkach różańcowych oraz poprzez udostępnianie różnych broszurek o tematyce
religijnej,
- wizyty domowe rodzin biednych, aby lepiej poznać ich sytuację i zaradzić trudnym problemom.

W dwóch placówkach misyjnych: w Cyangugu i w Karhala, prowadzimy szkoły zawodowe dla biednych dziewcząt i młodych matek, które nie miały możliwości ani środków materialnych na zdobycie wykształcenia. Ośrodek w Cyangugu daje możliwość nauki zawodu również osobom niepełnosprawnym. Uczniowie mają możliwość nauki:
- czytania i pisania,
- kroju i szycia,
- różnych robótek ręcznych,
- gotowania,
- nowoczesnej hodowli i uprawy rolnej,
- języka francuskiego.

W trzech placówkach /Karama, Cyangugu, Karhala/ pracujemy w parafii i dajemy katechezę w szkole.

Nasza Delegatura Afrykańska posiada dwa domy formacyjne w Rwandzie:
- w Karama - dla postulatu. Odpowiedzialna za formację jest s. Katarzyna Grzybowska Polka
- w Butare - dla nowicjatu. Odpowiedzialna za formację jest s. M.Teresa Mukarusanganwa Rwandyjka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sekretariat Misyjny
ul.Modrzewiowa 24
05-807 Podkowa Leśna
tel. 22/ 758-95-87
; sluzki_misje@wp.pl
Konto bankowe:21 1140 1010 0000 5024 7800 1002


na stronę główną Zgromadzenia Sióstr Służek NMPN