duch służbyduch maryjnyduch franciszkańskirady Ewangeliczne czytelnia

Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu.
(Mk 10, 45)


Duch służby

Wpatrując się w obecną wśród nas MIŁOŚĆ Jezusa, który jest w nas, w Chlebie i w ubogich, uczymy się Jego postawy. Udziela się nam według swojego planu, my z kolei według Jego woli pragniemy udzielać się Jemu. Tajemnica służby! Ale także szkoła patrzenia i słuchania... Maryja z Nazaretu rozpoczęła ten cykl długich lekcji wskazując drogę dla nas wszystkich. Usłyszała, odpowiedziała pozytywnie i poszła ze Słowem i Ciałem do człowieka... z intencją bezinteresownej służby.


Służba w ukryciu

 

Życie Maryi, pełne tajemnic Bożych, było jednocześnie proste i zwyczajne w oczach ludzi. Staramy się naśladować Maryję w wypełnianiu naszego posłannictwa i - tak jak Ona - w ukryciu przeżywać swoje powołanie do wyłącznej służby Bożej". (por. Konstytucja, 14)
dlaczego bez habitu?Miłość przynagla...

 

Duch, który ożywia Zgromadzenie Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej, czerpie swój żar z Miłości Zbawiciela, który przychodząc na świat stał się Sługą wszystkich, a zwłaszcza ubogich, cierpiących i zagubionych w życiu. Chrystus, umywając nogi Apostołom podczas Ostatniej Wieczerzy, wezwał nas do pokornego posługiwania.
(Konstytucja, 1;2)

apostolatNasze wychodzenie nie zawsze jest gdzieś "w góry", ponieważ "ubogich mamy wśród siebie": głodnych chleba, ubrania, domu, odwiedzin, prawdy, nauki, czasu na wysłuchanie, solidarności serca, miłości. Ich też przyprowadzamy przed Boga ukrytego w Eucharystii i słyszymy to samo: "To jest Ciało Moje". Tajemnica integracji Boga i człowieka, a także kontemplacji i działania!

duch służbyduch maryjnyduch franciszkańskirady Ewangeliczne


Dom Generalny: Mariówka 3, 26-400 PRZYSUCHA tel. (0 48) 675 17 28, sluzki@op.pl