duch służbyduch maryjnyduch franciszkańskirady Ewangeliczne czytelnia

Winszuję Wam, że z takim świętym zapałem złożyłyście się Panu Jezusowi na całopalną ofiarę przez trzy śluby zakonne, (...) i gdybyście tysiąc razy żyły na świecie, nic innego byście nie uczyniły.
(Bl. Honorat)

Czystość

 


Ubóstwo

 Posłuszeństwo

 

 

 

 

powołanie

Rady Ewangeliczne


Chcemy żyć obietnicą: "Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą" (Mt 5,8) Czystego serca, to znaczy pełnego miłości, zdolnego do macierzyństwa duchowego. Powołanie spełnia się więc w odpowiedzialnym posługiwaniu się oczami, rękami, słowami - w świecie, który może jeszcze odnaleźć prawdziwą miłość w bezinteresownej służbie, odnaleźć duszę w oszukanym ciele... Powołanie, to cudowna bliskość, która nie zagarnia drugiego swoim przywiązaniem. Przez ślub czystości możesz i Ty być na wzór Maryi, która została wybrana i oddała się Panu. Powiedziała TAK i stała się Matką wszystkich ludzi. Jest Matką nieustannie rodzącą nas dla Boga.

 Ubóstwo Chrystusowe objawiło się wyraźnie w dialogu: "Pójdę za Tobą dokądkolwiek się udasz! Jezus mu odpowiedział: Lisy mają nory i ptaki powietrzne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć" (Łk 9,57-58). Nie miał domu i nie miał własnego grobu. Co my na to? Zgromadzenie ma wprawdzie domy, jak miały domy i pieniądze pierwsze gminy chrześcijańskie. Jednak mogę powiedzieć, że ja nie mam domu i nie mam swoich pieniędzy. Nawet nie chcę ich mieć. To, co mogę mieć i chcę jednocześnie dawać, to Imię Jezusa - mój jedyny SKARB. Nie oczekuję również zapłaty, bo jaką mogę otrzymać od świata?Jednakże wolność spełnia się nie tylko poprzez ślub ubóstwa, ale również posłuszeństwa. Jest bowiem wolność od "mieć" i wolność, która otwiera na pełnienie woli Ojca. Posłuszeństwo jest dla mnie przygodą szukania, możliwością całkowitego powierzenia siebie, szansą wyruszenia w drogę natychmiast, bo jestem wolna od bagażu osobistych wyborów. "Teraz" i "jutro" wziął Bóg w swoje ręce, więc w sercu mam radość i pokój.


... gdybym tysiąc razy żyła na świecie, nic bym innego nie uczyniła!


s. Krystyna Lemańska

 

duch służbyduch maryjnyduch franciszkańskirady Ewangeliczne


Dom Generalny: Mariówka 3, 26-400 PRZYSUCHA tel. (0 48) 675 17 28, sluzki@op.pl