postulatnowicjatjunioratżycie ślubami powołaniefotogaleria

Juniorat

Juniorat trwa pięć lat. Jest to inaczej okres ślubów czasowych, gdyż w okresie tym siostry co roku ponawiają złożone śluby. Siostry juniorystki pogłębiają swoją formację duchową, doskonalą swoje umiejętności zawodowe oraz stopniowo włączają się w prace właściwe naszej rodzinie zakonnej. Ten okres naśladowania Chrystusa kończy się konsekracją wieczystą.
Ten okres naśladowania Chrystusa kończy się konsekracją wieczystą.

 

Odpowiadając na łaskę zaproszenia do bliskości z Jezusem czystym, ubogim i posłusznym, siostry Służki wypowiadają swój akt oddania w takich słowach:

"Dla większej chwały Bożej, w obliczu Niepokalanej Dziewicy Maryi, Serafickiego Ojca świętego Franciszka, błogosławionego Ojca Honorata, w obecności Siostr, ja, siostra (...) składam w ofierze Bogu wszechmogącemu całą siebie.

Pragnę wierniej naśladować Pana naszego Jezusa Chrystusa i ślubuję zachować czystość, ubóstwo i posłuszeństwo.

Umocniona łaską Ducha Świętego oraz wstawiennictwem Służebnicy Pańskiej oddaję się całym sercem tej rodzinie zakonnej i zobowiązuję się dążyć do doskonałej miłości w służbie Bogu i Kościołowi"postulatnowicjatjunioratżycie ślubami


Dom Generalny: Mariówka 3, 26-400 PRZYSUCHA tel. (0 48) 675 17 28 sluzki@op.pl