postulatnowicjatjunioratżycie ślubami powołanierekolekcje rozeznania

Formacja

- Co oznacza formacja?
- To znaczy zaproponowanie pewnej formy.

- Co jest tą formą dla służki?

- Są nią odczucia Jezusa i Maryji, Służebnicy Pańskiej. To jest nowa tożsamość - jestem służką!prenowicjat
nowicjat
juniorat

śluby wieczyste

"Formować to właśnie nadać formę, która staje się normą życia, która oznacza nie tylko zachowania, ale nowe motywacje, nowe uczucia. To jest ten nowy człowiek, o którym mówi Pismo Święte, a tym najprawdziwszym formatorem jest Bóg. Jest Nim Trójca przenajświętsza. Ojciec wychowuje, Syn formuje, a Duch - słodki gość duszy - towarzyszy." (A. Cencini FdCC)

 

Istotę życia zakonnego stanowi bowiem całkowite oddanie się na służbę Bogu i Kościołowi poprzez realizację ślubów. Przyjęcie takiej formy życia związana jest z kilkuletnim przygotowaniem.
czystość
ubóstwo
posłuszeństwo
"Formacja Zgromadzeniu Sióstr Służek pomaga kandydatce w pełni ukształtować jej osobowość i rozwinąć dar powołania. Uczy ją doskonalić ludzkie wartości, przyjmować skarby wiary świętej oraz prowadzi do całkowitego oddania się Bogu na wzór Niepokalanej przez życie radami ewangelicznymi we wspólnocie i ofiarną służbę bliżnim" (Konstytucja, 91)
postulatnowicjatjunioratżycie ślubamipowołanierekolekcje

Dom Generalny: Mariówka 3, 26-400 PRZYSUCHA tel. (0 48) 675 17 28, sluzki@op.pl