postulatnowicjatjunioratżycie ślubami powołanie rekolekcje


fotogaleria

Aspirantura

Zgłaszającą się kandydatkę przyjmuje do Zgromadzenia przełożona wyższa lub delegowana przez nią siostra. Pierwszy etap formacji to aspirantura. Jest to okres zapoznania się ze wspólnotą Służek.


Postulat

"Boże, oto przychodzę do Ciebie, któremu zawierzyłam i zaufałam, którego umiłowałam, i którego zawsze szukałam." (modlitwa kandydatki przed przyjęciem do postulatu)

Postulat trwa około 1 roku. Jest to okres upewnienia się, czy Bóg wzywa mnie do tego Zgromadzenia, to etap formacji przygotowujący do nowicjatu. Towarzyszy w tej drodze s. Mistrzyni postulantek.

 

świadectwa postulantek


pytania


 


Wymagane świadectwa od kandydatki

  • świadectwo chrztu i bierzmowaniao
  • opinia ks.proboszcza i/lub katechety
  • świadectwo szkolne
  • świadectwo nauki religii
  • świadectwo lekarskie

postulatnowicjatjunioratżycie ślubami powołanie


Dom Generalny: Mariówka 3, 26-400 PRZYSUCHA tel. (0 48) 675 17 28 sluzki@op.pl