powołanieznaki wezwania10 najczęstszych pytań świadectwa rekolekcje


Odpowiada s. Elżbieta Śmieciuch.


5 Co trzeba robić, żeby nauczyć się modlitwy ?


Trzeba modlić się...


5 Jakie działania podejmuje siostra, aby uczyć się tej sztuki?


Działań jest sporo...nie sposób wymienić. Najkrócej: trenuję -modlę się i proszę o dar modlitwy. Dziś np.ślę sms-a do Boga z błaganiem: "Panie naucz mnie modlitwy, która jest tęsknotą i o nic nie prosi".


5 Czy spotkała siostra jakichś nauczycieli modlitwy? Jakich?


Spotkałam nauczycieli. Pierwsi to rodzice, potem katecheci. Dopiero potem Jezus Chrystus z kart Ewangelii i z Liturgii, gdy zaczęłam po szczypcie pojmować i tak jest do dziś. Spotkałam też niezliczoną liczbę świadków. Wymienię wyjątkowych. Były to katechizowane dzieci. W klasie komunijnej modliliśmy się spontanicznie przygotowując się do pierwszego spotkania z Panem Jezusem w Eucharystii. Zasugerowałam jednozdaniowe wezwania, bez powtarzania takich samych modlitw: Paweł modlił się:
Jezu, uwielbiam Ciebie, a Grzegorz - Jezu, przeuwielbiam Ciebie. Natomiast Paulina - Jezu, pragnę Ciebie. Modlę się często jej słowami.


5 Czy ma siostra trudności na modlitwie?


Tak. Mam. Ostatnio radziłam się jednego z ojców duchownych w sprawie odmawiania czterech części różańca, bo mam wrażenie, że roztargnienia czynią tę modlitwę słabą. Usłyszałam wspaniałą radę, że ktoś powiedział: byle jak odmówiony różaniec, to jest ten, który nie został odmówiony wcale...


5 Jakiej rady udzieliłaby siostra tym, którzy chcą modlić się coraz lepiej?

Nie śmiem udzielać rad w tej materii, bom właśnie tu nieporadna... Modlitwa jest darem. Dodam jedynie, że sprawności zdobywa się przez trenowanie, a więc: trzeba modlić się.
Dać Panu Bogu czas, a On będzie działał....
Trzeba wchodzić na stronę:www.pr.JEZUS:
w - wiara
w - wytrwałość
w - wyciszenie
pr.- pragnienie Boga
Pan Jezus poprowadzi do zjednoczenia z Ojcem mocą Ducha Świętego.5 Jak można rozpoznać swoje powołanie: do życia w samotności, w małżeństwie, czy
wreszcie do życia zakonnego? Czy na modlitwie powinnam szukać odpowiedzi na to
pytanie. Jeśli tak, to w jaki sposób?


Na wszystkie pytania życiowe na modlitwie trzeba nam szukać odpowiedzi. Jeśli tak uczynię, Pan Bóg poprowadzi przez zdarzenia, które skonkretyzują Jego świętą wolę wobec mnie.


5Proste lecz ważne dla mnie pytanie: Jakie modlitwy wchodzą w skład codziennego pacierza wieczornego?

Mojej wieczornej modlitwy nie nazywam pacierzem. Życie osoby konsekrowanej całe jest przepojone modlitwą. Codziennie w godzinach wieczornych modlę się liturgią Nieszporów, które są wspomnieniem Ostatniej Wieczerzy oraz krwawej ofiary Jezusa Chrystusa na krzyżu przez którą dokonało się zbawienie.
Po Nieszporach modlę się, oczywiście z całą wspólnotą, na różańcu. Dzień kończę Kompletą z Liturgii Godzin połączoną z rachunkiem sumienia. Staję wtedy przed Bogiem z dziękczynieniem za otrzymane dary i refleksją nad swoim życiem w świetle słowa Bożego i zobowiązań mojego stanu. Akt ofiarowania odmawiany przy łóżku kończy mój dzień.


5Jak można nauczyć się żyć w obecności Bożej, aby modlitwa rozciągała się na cały dzień i na wszystkie obowiązki?

Każdego dnia mam łaskę uczestniczenia w Eucharystii, którą staram się czynić centralnym wydarzeniem dnia. Na niej składam Bogu Ojcu razem z Chrystusem całe moje życie.W ciągu dnia mam je ofiarować innym. Od mojej wrażliwości duchowej w miłości oblubieńczej zależy na ile jesteśmy razem ON i ja. Przypomina mi się powiedzenie śp. s.Stanisławy Cwyl: On i ja, my sami, nikt i nic między nami. Pomocą w trwaniu w bliskości Boga jest Liturgia Godzin czyli brewiarz. Modlitwa ta jest rozłożona na poszczególne godziny dnia poprzez którą Kościół - Oblubienica Chrystusa, nieustannie wielbi Boga i wstawia się za zbawienie całego świata.

 


5 Największym pragnieniem każdego chrześcijanina jest zbawienie jego najbliższych. Wielu z nas modli się przez dłuższy czas i nie widzi efektów, wtedy przeżywa zniechęcenie. Jak modlić się o zbawienie bliskich?

O zbawienie bliskich trzeba modlić się z wiarą i wytrwale. Mówi o tym Pan Jezus. To On każe nam kołatać /Mt7,7/. Dobrze jest uświadomić sobie, że to nie nasze ludzkie wysiłki mogą kogoś zwrócić ku Bogu. Tego może dokonać jedynie On sam. Bóg może dotknąć ludzkiego serca, a nam trzeba prosić. Może Pan Bóg chce naszej zależności od Niego i naszego wołania. A może trzeba wziąć przed uwagę słowa Słowa Pana Jezusa z Mk 9,29?

 


5 Bóg jest wszechmocny, to dlaczego potrzebuje naszej modlitwy?


Odpowiem modlitwą Kościoła: Chociaż nie potrzebujesz naszego uwielbienia, pobudzasz nas jednak swoją łaską, abyśmy Tobie składali dziękczynienie. Nasze hymny pochwalne niczego Tobie nie dodają, ale się przyczyniają do naszego zbawienia / 3, prefacja zwykła /.

 

 


55 Co robić z roztargnieniami podczas modlitwy?


Na pewno nie walczyć z nimi. Można je uczynić modlitwą. Np.przypomina mi się na modlitwie s. Inese, które zadaje mi te pytania, to powierzam jej osobę Bogu. Jeśli pragnę dobrze się modlić, to już się modlę...

 


55 Jak czytać Pismo święte, aby prowadziło do modlitwy i kontemplacji?


Gratuluję z racji tych oto pragnień.
Pierwsza rada, trochę kosztowna, ale warto; Trzeba najpierw składać oszczędności przez cały rok i pojechać na Lectio Divina do Salwatorianów do Krakowa.
Druga rada tańsza: - Weź Biblię i czytaj - po uprzednim wezwaniu Ducha Świetego;
- Rozważaj tekst, przeżuwaj, odnoś orędzie tekstu do siebie, do swojej sytuacji... Patrz na Chrystusa, odzwierciedlaj Chrystusa w sobie i nie patrz zbytnio w siebie samego; On cię przemienia
- Módl się do Pana, który mówi do ciebie;
- Kontempluj;
- Zachowaj Słowo w swym sercu.


Św. Hieronim mówi: Modlisz się - mówisz do Oblubieńca, czytasz - On do ciebie mówi.

 


powołanieznaki wezwania10 najczęstszych pytań rekolekcje


Dom Generalny: Mariówka 3, 26-400 PRZYSUCHA tel. (0 48) 675 17 28 sluzki@op.pl