PROMIEŃ

Dzieło Pomocy Chorym w Mariówce


  Lokalizacja, walory klimatyczne
  Charakterystyka funkcjonalna projektu
  Aktualności
  Galeria zdjęć
  Ofiary
  Kontakt

 Aktualności
W dniu 10 listopada 2009 roku zostały zakończone prace związane z zabezpieczeniem ciepła dla ośrodka.
                          więcej>>
Aktualności

 Przekaż 1% podatku na Dzieło Pomocy Chorym "Promień">>

Zakończenie budowy kotłowni z pompami ciepła i układem instalacji kolektorów słonecznych

W dniu 10 listopada 2009 roku zostały zakończone prace związane z zabezpieczeniem ciepła dla ośrodka. Obejmowały one remont i modernizację pomieszczeń pomp ciepła, budowę instalacji technologicznych i popami ciepła o mocy grzewczej 296,6 kW, budowę instalacji kolektorów słonecznych o mocy grzewczej 63,2 kW. Wykonawcą zadania była Firma K & K Kapica Karpiak Technika Grzewcza i Sanitarna z Rybnika.

 

Stacja transformatorowa z agregatem prądotwórczym

Stacja transformatorowa z agregatem prądotwórczym została wykonana w III kwartale 2009 r. Służy do zasilania obiektu w energię elektryczną. Stację zaprojektował i wykonał ZPUE Włoszczowa.

Kolektor gruntowy poziomy

W okresie październik - grudzień 2009 trwały prace związane z budową kolektora gruntowego poziomego będącego dolnym źródłem ciepła dla układu pomp ciepła. Instalacja składa się z trzech niezależnych układów po jednym dla każdej z pomp ciepła. Rurociągi poszczególnych pętli kolektorów zostały ułożone na głębokości 1,5 m pod powierzchnią gruntu w wykopach wąsko przestrzennych wykonanych na przyległej do posesji łące o łącznej długości 11869 m. Powierzchnia zabudowy to 11.570 m2 a pojemność układu wynosi 34.752 dm3. Instalacja została wypełniona 33 % roztworem wodnym glikolu propylenowego.Rozpoczęcie prac adaptacyjnych w obiekcie

Od czerwca bieżącego roku prowadzone są prace adaptacyjne w części obiektu, które umożliwią uruchomienie zakładu opieki zdrowotnej z zakładem rehabilitacji. Prowadzona jest również modernizacja dachu na dwóch skrzydłach budynku.


Budowa kotłowni z pompami ciepła

7 października 2008 roku, w święto Matki Bożej Różańcowej, rozpoczęto prace związane z budową ekologicznego źródła ciepła (modernizacja kotłowni na system pomp ciepła z kolektorem gruntowym, instalacja kolektorów słonecznych, budowa stacji transformatorowej z agregatem prądotwórczym). Prace te zostaną ukończone w 2009 r. Zadanie to dofinansowują: Fundacja EkoFundusz, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Dla chwały Twojego Imienia -
rozpoczęcie prac przy Dziele Pomocy Chorym "Promień"

Dnia 30 września 2008 roku, odbyło się uroczyste rozpoczęcie prac i poświęcenie terenu pod budowę kotłowni oraz całego systemu grzewczego dla Dzieła Pomocy Chorym "PROMIEŃ".


Ks. Kapelan dr Kazimierz Spólny w asyście sióstr oraz przedstawicieli firm, które będą prowadzić prace odczytał specjalnie na tę okoliczność ułożoną modlitwę i poświęcił teren wodą święconą. Kapłan modlił się: "Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: "Beze Mnie nic nie możecie uczynić". Ufając, że zgodne z Twoją wolą jest to, co zamierzamy czynić, prosimy: Boże Ojcze, Synu i Duchu Święty, Jedyny Boże, błogosław pracom nad Dziełem Pomocy Chorym. Kierującym pracami i prowadzącym prace wskazuj właściwe drogi i sposoby zaradzania potrzebom materialnym, rozwiązywania trudności i przezwyciężania przeszkód, a wszystkich tutaj i nad tym dziełem pracujących zachowaj od nieszczęśliwych wypadków. Spraw, aby to dzieło w imię Twoje rozpoczęte, z Twoją pomocą szczęśliwie zostało ukończone i służyło ofiarną pomocą chorym dla chwały Twojego Imienia, Któremu cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków".

Na zakończenie uroczystości Ksiądz Kapelan polecił całe dzieło przemożnemu wstawiennictwu Matki Bożej Niepokalanej oraz opiece świętego Józefa i bł. Honorata.

Drodzy Darczyńcy

Serdecznie dziękujemy za zaufanie, kórym Państwo obdarzaliście nasze Zgromadzenie. Pieniądze przekazane nam w ramach akcji 1% oraz wszelkie ofiary przeznaczamy na prace adaptacyjne budynku na Ośrodek Dzieła Pomocy Chorym "Promień". Za każdy Państwa dar, za wspieranie Dzieła modlitwą z całego serca dziękujemy. My ze swej strony wszystkich naszych Darczyńców polecamy Dobremu Bogu w codziennej modlitwie.

 

Zgromadzenie dokonało już zabezpieczenia obiektu przed dalszą degradacją - dokonano osuszenia oraz wykonano izolację fundamentów.


Projekt architektoniczno-budowlany został opracowywany przez Pracownię Projektową P. Architekt Reginy Kozakiewicz w Kielcach oraz Inżynierską Pracownię Projektową "Eko-System" s.c. mgr inż. Jerzy Korkowski, mgr inż. Maciej Wodniak w Wadowicach. Zgromadzenie posiada również pełnoprawne pozwolenia na budowę oraz pozostałą dokumentację niezbędną do prowadzenia prac budowlanych. Teraz nasze wysiłki skierowane są na pozyskanie środków, które pozwolą nam na kontynuację rozpoczętych prac budowlanych.

 
www.mariówka.sluzki.opoka.org.pl dpch.promien@op.pl