PROMIEŃ

Dzieło Pomocy Chorym w Mariówce


  Lokalizacja, walory klimatyczne
  Charakterystyka funkcjonalna projektu
  Aktualności
  Galeria zdjęć
  Ofiary
  Kontakt

 Aktualności
W dniu 10 listopada 2009 roku zostały zakończone prace związane z zabezpieczeniem ciepła dla ośrodka.
                          więcej>>
Witamy na naszej stronie!

 Pobierz dowód wpłaty na działalność charytatywną "Promień">>


 

"Bóg okazując nam miłosierdzie oczekuje, że będziemy świadkami miłosierdzia w dzisiejszym świecie"
Jan Paweł II Homilia wygłoszona 18 sierpnia 2002 r.

 

Dzieło Pomocy Chorym "Promień" Zgromadzenia Sióstr Służek NMPN
w hołdzie Janowi Pawłowi II

Zgromadzenie Sióstr Służek NMPN, realizując program bł. Honorata - Założyciela, w ciągu 129 lat swego istnienia było obecne wśród ludu wiejskiego. Podejmowało różnorodne prace, a także angażowało się w działalność charytatywną prowadzoną we własnych dziełach (szkoły, przedszkola, ochronki, internaty, bursy, świetlice środowiskowe, warsztaty terapii zajęciowej).


Wychodząc naprzeciw obecnym potrzebom społecznym środowisk wiejskich i małomiasteczkowych, w 2005 r. utworzyło Dzieło Pomocy Chorym "Promień" w Mariówce. Przeznaczyło na ten cel budynek byłych szkół, skonfiskowany przez władze komunistyczne i zwrócony po 50 latach. Budynek ten wymaga kapitalnego remontu oraz dostosowania do nowych funkcji.


Celem Dzieła jest podejmowanie i realizowanie inicjatyw na rzecz utworzenia placówek leczniczo-opiekuńczych w Mariówce dla realizacji posłannictwa w zakresie pomocy ludziom cierpiącym i potrzebującym ze środowisk wiejskich i małomiasteczkowych.

Modernizacja kotłowni i kolektorów słonecznych dla Ośrodka Dzieła Pomocy Chorym "PROMIEŃ" w Mariówce dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Koszt zadania - 1.307.271,96 zł
Kwota dofinansowania - 400.000,00 zł

Termomodernizacja budynków dla potrzeb Dzieła Pomocy Chorym "Promień" w Mariówce

Koszt zadania I etapu- 509.590,47 zł
Kwota dofinansowania - 254.720,00 zł

Termomodernizacja budynków dla potrzeb Dzieła Pomocy Chorym "Promień" w Mariówce - II etap

Koszt zadania II etapu- 684.366,12zł
Kwota dofinansowania - 342.100,00 zł

 

                          www.wfosigw.pl>>


 
www.mariówka.sluzki.opoka.org.pl dpch.promien@op.pl