PROMIEŃ

Dzieło Pomocy Chorym w Mariówce


  Lokalizacja, walory klimatyczne
  Charakterystyka funkcjonalna projektu
  Aktualności
  Galeria zdjęć
  Ofiary
  Kontakt

 Aktualności
W dniu 10 listopada 2009 roku zostały zakończone prace związane z zabezpieczeniem ciepła dla ośrodka.
                          więcej>>
Lokalizacja i walory klimatyczne

 

Mariówka (pow. Przysucha, woj. mazowieckie) to miejscowość położona w słonecznej kotlinie, u podnóża Gór Świętokrzyskich w Obrębie Obszaru Krajobrazu Chronionego "Lasy Przysusko-Szydłowieckie" o walorach przyrodniczo - krajobrazowo - mikroklimatycznych. Swoisty klimat przepełniony ciszą i czyste powietrze predysponują to miejsce do utworzenia placówek rehabilitacji leczniczej i społecznej. Usytuowanie w odległości 500 m od drogi krajowej zapewnia łatwy dojazd.

 
www.mariówka.sluzki.opoka.org.pl dpch.promien@op.pl