PROMIEŃ

Dzieło Pomocy Chorym w Mariówce


  Lokalizacja, walory klimatyczne
  Charakterystyka funkcjonalna projektu
  Aktualności
  Galeria zdjęć
  Ofiary
  Kontakt

 Aktualności
W dniu 10 listopada 2009 roku zostały zakończone prace związane z zabezpieczeniem ciepła dla ośrodka.
                          więcej>>

Ofiary

 

Realizacja celów Dzieła "Promień" wymaga dużych nakładów, których Zgromadzenie nie jest w stanie samodzielnie sfinansować. Ufamy, że znajdą się ludzie dobrej woli, którzy w tej misji będą nas wspierać zarówno duchowo, jak i materialnie.


I Ty możesz przyczynić się do współtworzenia tego Dzieła, wpłacając dobrowolną ofiarę na konto.


Ofiary przeznaczone na adaptację budynków można wpłacać na konto:

Bank PEKAO SA O/Przyscha
90 1240 5729 1111 0000 5055 2067

lub

Kredyt Bank O/Radom
USD 82150016471216400450180000 SWIFT KRDBPLPW

Wszystkich Dobrodziejów, żyjących i zmarłych, polecamy w codziennej modlitwie.


 
www.mariówka.sluzki.opoka.org.pl dpch.promien@op.pl