KobyłkaLublinŁomżaPułtuskochronka w Przysusze

Przysucha

 

 OCHRONKA pod wezwaniem
ŚWIĘTEJ RODZINY w PRZYSUSZE
ul. Krakowska 15 26-400 PRZYSUCHA
tel. (048) 675 32 21

"Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie". Te słowa Jezusa są dewizą naszej posługi w Ochronce. Staramy się przygarniać do serca każde dziecko tak, jak czynił to Chrystus.

Opiekujemy się grupą 24 dzieci w wieku od 2 do 5 lat. W programie dydaktyczno-wychowawczym uwzględniamy potrzeby i zainteresowania dzieci, bazując na wypróbowanych metodach. Równocześnie wprowadzamy nowe, twórcze przedsięwzięcia, starając się podchodzić bardzo indywidualnie do każdego z naszych wychowanków. Duży nacisk kładziemy na budowanie więzi w grupie. Staramy się zaspokajać potrzeby ciepła, bezpieczeństwa, opieki, poczucia wartości, miłości tak ważne dla tego okresu rozwojowego. Uczymy dzieci współdziałania podczas zabawy, pomocy świadczonej młodszym przez starsze.

Chcemy pomóc rodzicom w wychowaniu dzieci pełnych radości, ufności, optymizmu, otwarcia na potrzeby bliźnich, na piękno stworzenia. W tej pracy opieramy się na przesłaniu Ewangelii i staramy się, by dzieci zaprzyjaźniły się z Chrystusem, czując się Dziećmi Bożymi.

Niezbędna jest współpraca z rodzicami, która polega przede wszystkim na indywidualnych rozmowach, podczas których dokonuje się wymiana informacji o dziecku, jego zachowaniu, trudnościach i radościach. Rodzice często sami dostrzegają pozytywny proces socjalizacji swoich dzieci, który dokonuje się poprzez pobyt dzieci w Ochronce, w atmosferze spokoju, szacunku i życzliwości.

 


wstecz

 

szkoły w Mariówceszkoły w SandomierzuDzieło Pomocy Chorym


Dom Generalny: Mariówka 3, 26-400 PRZYSUCHA tel. (0 48) 675 17 28 sluzki@op.pl