KobyłkaLublinŁomżaprzedszkole wPułtuskuochronka w Przysusze

PułtuskPRZEDSZKOLE im. ŚWIĘTEJ RODZINY
w PUŁTUSKU
ul. Kościuszki 17/10 06-100 PUŁTUSK
tel. (0-23) 692 62 39

Przedszkole swoimi początkami sięga odległych czasów, ponieważ zostało założone w 1929 r. jako placówka parafialna, w której pracowały siostry. Od 1933 r. Zgromadzenie prowadziło je samodzielnie.
W roku 1946 przedszkole upaństwowiono, jednak siostry pracowały w nim nadal, gdyż mieściło się w budynku, stanowiącym własność Zgromadzenia. W 1957 r. władze państwowe przeniosły przedszkole i pozbawiły siostry możliwości dalszej pracy w nim. Po 30 latach, czyli w 1987 r., na skutek zaistniałych zmian politycznych, Zgromadzenie mogło wznowić działalność przedszkola.

W pracy obecnie stawiamy sobie za cel wychowywanie dzieci w duchu wartości katolickich. Służy temu wzajemny szacunek, codzienna modlitwa wspólnoty przedszkola, poznawanie prawd wiary na katechezie, również przeżywanie świąt i uroczystości podczas Roku Liturgicznego. Jednocześnie staramy się o dobrą współpracę z rodzinami naszych wychowanków, udostępniamy im literaturę związaną z wychowaniem, włączamy w różne inicjatywy, we wspólne świętowanie.

Staramy się by w miłej, sprzyjającej wychowaniu atmosferze dzieci rozwijały również swoje zdolności intelektualne. W tym celu dobieramy odpowiednie programy nauczania. Efektem naszej pracy są dobre wyniki, jakie dzieci osiągają po przejściu do szkoły podstawowej oraz pochwały zdobywane podczas różnych imprez organizowanych w Pułtusku.

Pragniemy, aby dzieci w naszym przedszkolu, których aktualnie jest 16, wspaniale się bawiły, spokojnie i bezpiecznie przeżywały swoje dzieciństwo, uczyły się miłości Boga, i jak być małymi apostołami Jezusa wobec rodziców, rodzeństwa i kolegów.


wstecz

 

 

szkoły w Mariówceszkoły w SandomierzuDzieło Pomocy Chorym


Dom Generalny: Mariówka 3, 26-400 PRZYSUCHA tel. (0 48) 675 17 28 sluzki@op.pl