Kobyłkaprzedszkole w LublinieŁomżaPułtuskochronka w Przysusze

Lublin
KATOLICKIE PRZEDSZKOLE
im. ŚW. FRANCISZKA z ASYŻU
ul. I Armii Wojska Polskiego 9,
20-078 LUBLIN

tel. (081) 53 42 158

kpsf@poczta.onet.pl

Nasze przedszkole swymi korzeniami sięga końca II wojny światowej. W lipcu 1944 roku, po opuszczeniu Lublina przez wojska niemieckie, Siostry uzyskały u władz miejskich zezwolenie na otwarcie przedszkola prywatnego. Ponieważ władze ludowe nie były przychylne wszelkim prywatnym inicjatywom, dlatego od 1950 roku przedszkole prowadzono jako "caritasowe". Postawa pracujących w nim Sióstr i preferowany przez nie katolicki system wartości nie odpowiadał ówczesnej władzy. Wkrótce rozpoczęły się represje. W styczniu 1962 roku personel zakonny otrzymał wymówienie z pracy i od lutego tegoż roku do 21 listopada 1984 roku w przedszkolu pracowały tylko osoby świeckie. W 1984 r władze podjęły decyzję o wyprowadzeniu się przedszkola i oddaniu pomieszczeń Zgromadzeniu.

Zmiany polityczne, jakie miały miejsce w naszym kraju, pozwoliły na reaktywowanie działalności przedszkola. Od 1 września 1989 r. zaczęło ono swoją działalność jako "Przedszkole Zakonne Zgromadzenia Sióstr Służek NMP Niepokalanej". Natomiast 28 sierpnia 1992 roku, na wniosek Przełożonej Prowincji Sandomierskiej, Kurator Oświaty w Lublinie uznał Przedszkole za placówkę publiczną.

Podczas uroczystej liturgii eucharystycznej sprawowanej przez Księdza Biskupa Ryszarda Karpińskiego 5 października 1999 roku, przedszkole otrzymało imię św. Franciszka z Asyżu. Odtąd kontynuuje swoją działalność jako "Katolickie Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu".

Obecnie w naszym Przedszkolu jest około sto dzieci w czterech grupach wiekowych: 3, 4 i 5-latkach oraz w klasie zerowej. Przedszkole posiada piękne, funkcjonalne pomieszczenia, które nieustannie są modernizowane i udoskonalane. W ostatnich latach udało się zrealizować marzenia i oczekiwania dzieci, rodziców i całego personelu przedszkola, czyli wybudować plac zabaw, który stanowi atrakcję dla naszych dzieci, ale również jest doskonałym miejscem spotkań integracyjnych rodziców.

Dokładamy starań, aby nie tylko należycie przygotować dzieci do nauki w szkole podstawowej, ale przede wszystkim zapewnić im wychowanie w duchu Ewangelii. Staramy się wykorzystywać każdą okazję, aby oddziaływać na rodziców i wspierać ich w katolickim wychowaniu dzieci. Organizujemy także spotkania mające na celu pedagogizowanie rodziców. W tym celu zapraszamy osoby posiadające fachową wiedzę i autorytet w społeczeństwie, które udzielają rodzicom wskazówek, jak mądrze wychowywać swoje dzieci oraz uczulają na czyhające zagrożenia i niebezpieczeństwa współczesnego świata.

Rodzice widzą i doceniają ogromny wkład oraz zaangażowanie całego personelu w budowanie pozytywnego obrazu naszej placówki oświatowej oraz w tworzenie klimatu sprzyjającego rozwojowi każdego dziecka. Ogromnie cenią sobie miłą, serdeczną i rodzinną atmosferę, która wspomaga wszechstronny rozwój dziecka, stwarza poczucie bezpieczeństwa i akceptacji koniecznej do prawidłowego rozwoju duchowego, intelektualnego i fizycznego.


W przedszkolu pracują zarówno Siostry jak i osoby świeckie. W trosce o formację duchową naszego personelu, organizujemy dni skupienia oraz rekolekcje. Te spotkania modlitewne integrują naszą wspólnotę oraz pozytywnie wpływają na efektywność pracy.


Przy współudziale rodziców wydajemy gazetkę przedszkolną pt.: Kwiatki z Przedszkola św. Franciszka. Swego rodzaju sukcesem jest również wydawany każdego roku ścienny Kalendarz Przedszkola. Z obserwacji wynika, że publikacje te spełniają dwojaką funkcję, a mianowicie są dużą radością dla dzieci i jedną z form apostolskiego oddziaływania na rodziny.


wstecz galeria zdjęć

 

 
Pliszczyn 2007
Dzień Dziecka 2007

szkoły w Mariówceszkoły w SandomierzuDzieło Pomocy Chorym


Dom Generalny: Mariówka 3, 26-400 PRZYSUCHA tel. (0 48) 675 17 28 sluzki@op.pl